Les 1.1 Wat is Digital Marketing?

Op basis van de groei van de digitale kanalen, neemt de beschikbare theorie over het gebruik toe. Het begrip Digital Marketing wordt veelal beschouwd als: een managementproces waarin klanten en organisaties producten en waarden creëren en/of met elkaar uitwisselen (Kotler et al., 2015; Visser & Sikkenga, 2015). Chaffey (2012) legt de focus meer op de ondersteunende waarde van Digital Marketing. Volgens hem helpt Digital Marketing bij het behalen van de marketingdoelstellingen door digitale technologieën in te zetten. Kortom:
Digital Marketing zijn acties via digitale media, kanalen, concepten die voor een organisatie worden uitgevoerd om marketingdoelstellingen te realiseren. Digital Marketing heeft daarbij als doel om waarde te creëren voor de consument. Dit komt tot stand door met hen in dialoog te gaan en zodoende de behoefte en het gedrag van de klant te implementeren.

De veranderende wereld en de invulling van marketing heeft er voor gezorgd, dat het inzetten van Digital Marketing noodzakelijk werd.
Marketing bepaalt het succes van een organisatie. Overige bedrijfsonderdelen, zoals het management, logistiek en administratie hebben weinig succes, als blijkt dat de producten of diensten weinig tot geen behoefte vervullen binnen de afzetmarkt. Verhage (2013) omschrijft marketing als een tal van activiteiten die de organisatie in staat stelt om de wensen en behoeften van haar afzetmarkt te vervullen en zodoende de concurrentiepositie te verbeteren. Kotler (2015) verduidelijkt het begrip door het aan te vullen met: ‘marketing identificeert de menselijke, sociale en organisatiebehoeften’. Bovendien omvat marketing alle processen die waarde creëren, zoals communiceren en relaties beheren met de klant ten gunste van de organisatie. Tegenwoordig wordt het proces ook wel agile marketing genoemd, wat inhoudt dat een organisatie continu onderzoekt wat de behoeftes van de gebruikers zijn, zodat een dienst of product zich aanpast aan de ontwikkelingen (Accardi-Petersen, 2011). Hughes (1978) definieert marketing als: “those activities that relate an organization succesfully to its environment”. Marketing gaat dus nauw samen met de ontwikkelingen in de samenleving.