Les 1.2 Welk strategisch proces doorloop je met Digital Marketing?

Het Digital Marketing proces verschilt niet heel erg van het traditionele marketingproces. In veel gevallen start je met het verkennen van de interne en externe omgeving (stap 1 de analyse). Dit doe je natuurlijk door jezelf en/of de markt op digitaal gebied te analyseren. Op basis van je bevindingen kan je een strategie (stap 2) opstellen via verschillende methoden. Om je strategische doelen te behalen, heb je in je strategische plannen ook aangegeven hoe je denkt ze te gaan behalen. Dit heb je vervolgens gekoppeld aan verschillende kanalen die je helpen je doelstellingen te behalen. Het inzetten van die kanalen wordt ook wel de uitvoering (stap 3) van je strategie genoemd.
Nadat je de kanalen hebt ingezet ga je evalueren of alles naar wens is gegaan. Je doet dit aan de hand van de verschillende statistieken die zijn gegenereerd en voert aanvullend onderzoek uit (stap 4).
De conclusies die voortkomen uit de statistieken of onderzoeken geven aanleiding om te optimaliseren. Je gaat dus je kanalen of je website verder verbeteren om (alsnog) je doelstellingen te bereiken (stap 5 optimalisatie). Na je optimalisatie analyseer je wederom de resultaten. De uitkomsten geven je input of de opgestelde strategie bijgesteld moet worden (stap 6 beoordelen). Vervolgens start het proces weer opnieuw, aangezien mogelijke wijzigingen in de omgeving om een aanpassing van de strategie vragen. Deze stappen vormen ook de basis van de overige whitepapers. De theorie wordt aan de hand van deze stappen achtereenvolgens weergegeven.