Les 2.1 Wat analyseer je voordat je een strategie maakt?

Het is goed om een beeld te krijgen van de trends en ontwikkelingen in de markt, maar ook hoe je er zelf voor staat. Om die reden gaan we mogelijke analyses bespreken voor de markt, concurrenten, doelgroep (en customer journey) en de interne analyse.

De markt

Binnen de markt kan je naar een aantal aspecten kijken die je helpen om een beeld te krijgen van de aantrekkelijkheid. Een goede indicatie is de omvang. Hierbij kan je onder andere kijken naar de hoeveelheid concurrenten en consumenten. Bovendien worden in de verschillende branches ook de omzetten geregistreerd en zodoende kan je ook zien of deze toe- of afnemen. Een andere indicatie zijn de ontwikkelingen in de markt. Zo kun je kijken naar de verschillende technologieën die voorhanden zijn binnen de markt. Denk dan bijvoorbeeld aan de brillenmarkt die lange tijd alleen offline aansloeg, maar door de verschillende digitale technieken ook online omzet binnen haalt. 

Concurrenten

Ook de concurrenten zijn digitaal goed te analyseren. Je kan concurrenten onderverdelen in directe en indirecte concurrenten. Directe concurrenten doen precies hetzelfde als wat jij doet, dus als jij online zonnebrillen verkoopt, dan doet de directe concurrent dat ook. Een indirecte concurrent biedt een andere oplossing voor dezelfde behoefte, dus in dit geval is een bedrijf dat zonwerende producten verkoopt, zoals een pet, een indirecte concurrent. Je kan dus zeggen dat je altijd wel concurrenten hebt. Als je een uniek product of dienst aanbiedt, heb je misschien geen directe concurrenten, maar er zijn wel altijd partijen die op een andere manier in die behoefte voorzien.

Doelgroep

Elke organisatie heeft als het goed is een doelgroep gedefinieerd waarop ze alle activiteiten afstemmen (zie kader ‘Nog geen doelgroep gedefinieerd?’).Een doelgroep is meestal beschreven aan de hand van demografische kenmerken.

In veel gevallen volgt het ontwikkelen van doelgroepen of persona’s. Persona’s zijn ‘echte mensen’ (weliswaar bedacht door jezelf op basis van data) die een groep gebruikers vertegenwoordigen met dezelfde eigenschappen. Die persona’s helpen je verschillen tussen jou als organisatie, en de doelgroep te verkleinen. Je wordt er bijvoorbeeld op gewezen om beter in te spelen op het gedrag dat een persoon uit de doelgroep mogelijk vertoont (zie kader ‘Hoe het gedrag analyseren?’)

Nog geen doelgroep gedefinieerd?

Kijk dan: (1) naar je huidige klanten en stel daar een profiel van op; (2) op welke doelgroep richten je concurrenten zich? Dit stel je vast door onder andere communicatie-uitingen en de plekken waar deze uitingen zijn geplaatst te analyseren; (3) naar je product/dienst voordelen, welke groep mensen hebben er voornamelijk baat bij;