LES 3.1: Wat zijn user-stories?

Het is een aanpak waarmee een korte en simpele beschrijving wordt gegeven van de verwachtingen van een gebruiker. De beschrijving bevat in ieder geval wie de gebruiker is,  wat de gebruiker nodig heeft en waarom hij het nodig heeft. Een voorbeeld:

”Hans heeft heel wat mensen in dienst. Hij wil graag zijn personeel de nodige uitdaging bieden en gaat daarom op zoek naar passende opleidingen. Bij het zoeken naar opleidingen is het voor hem van belang dat het kwalitatieve opleidingen zijn en dat het zeker wat toevoegt aan de ontwikkeling van zijn personeel.”

Oorspronkelijk werd dit principe veel gebruikt voor softwareontwikkeling, maar tegenwoordig passen veel web-ontwikkelaars het toe. Aanpakken die ook wel een verlenging zijn van userstories zijn user scenarios, use cases of user flows.

Hoe user stories ontwikkelen?
In veel gevallen gaat hier het ontwikkelen van persona’s aan vooraf. Op basis van zo’n persona wordt dan vervolgens een beschrijving gegeven van zijn verwachtingen. Het grote voordeel van het beschrijven van meerdere userstories is het inzichtelijk maken van de verschillende behoeftes die gebruikers kunnen hebben. Goed vertrekpunt hierbij kunnen de fases zijn van de customer journey. Bij de customer journey ga je namelijk uit van de klant die vanuit verschillende motivaties de website kan komen bezoeken. Naast de customer journey kan je ook een story opschrijven vanuit risico’s die een gebruiker kan ervaren bij het bekijken van je pagina’s. Murphy en Enis (1986) en later Forsythe en Shi (2003) concludeerden dat een gebruiker een aantal gevaren ervaart bij het nemen van (online) beslissingen.

  • Financieel – Het risico op geld verlies of misbruik van creditcardinformatie.
  • Functioneel – Het risico dat optreedt als een aanbieder of product niet doet wat de klant ervan verwacht.
  • Psychologisch – Het risico heeft te maken met teleurstelling, frustratie of schaamte als er persoonlijke informatie over de consument via het internet is te zien.
  • Tijd/gemak – Dit heeft betrekking op tijdverlies en ongemak tijdens het navigeren op het web, tijdens het orderproces of bij late levering.

Het ervaren van die gevaren is natuurlijk verschillend per product of dienst. De mate van gevaar zal natuurlijk kleiner zijn als een gebruiker batterijen bestelt en hoger als hij bijvoorbeeld een televisie bestelt. Daarbij is de mate ook afhankelijk van de doelgroep. Een ouder iemand is meer gesteld op veiligheid van zijn gegevens of heeft liever niet dat er berichten online geplaatst worden over zijn aankoophistorie. Een jong persoon zal dit gevaar een stuk minder ervaren.

Hoe kan je user stories gebruiken?
Je gebruikt user stories om je website (of andere middelen) te verbeteren, dat is het doel. Dus je zet ze in om te bekijken of het verhaal aansluit op de website. Bovendien is het een begin van een ontwikkelingsproces. Na de user story stel je een user scenario en use case op. Ten slotte helpt een user flow in beeld te brengen welke pagina’s (of middelen) de gebruiker bekijkt/bezoekt voordat hij zijn doel kan bereiken.