LES 4.1: WAT IS EEN GEBRUIKERSTEST?

Wat is een gebruikerstest?  Het is een methode om een eindgebruiker te betrekken bij de ontwikkeling van een website of productontwerp. Wij gaan in de stuk uit van een website. De testpersonen die de eindgebruikers vertegenwoordigen voltooien een aantal echte taken, zodat hun gedrag en kijk op de website wordt getest. De uitkomsten van de tests worden vervolgens gebruikt om de website te verbeteren, zodat het makkerlijker te gebruiken is en de tervredenheid positief beïnvloed.

Wat moet je allemaal doen voor een gebruikerstest?

Volgens Dumas en Redis heeft een gebruikerstest een aantal kenmerken die zeker doorlopen moeten worden.

  1. Het belangrijkste doel bij elke test is natuurlijk het verbeteren van de usability van een website. Wat zijn nu voor deze test de specifieke doelstellingen? Deze geef je aan bij het opzetten van de test.
  2. De deelnemers moeten zorgvuldig geselecteerd worden, want zij vertegenwoordigen de echte gebruikers.
  3. De test moet zo natuurlijk mogelijk opgezet worden, door ze realistische taken te laten doen. Zo zullen de resultaten nog dichter bij de praktijk liggen.
  4. Het vastleggen van de informatie die voortkomt uit het onderzoek moet van tevoren zijn overdacht. Het zorgt ervoor dat je in staat bent om aanknopingspunten te formuleren ter verbetering van de website.
  5. De laatste stap is het analyseren van de data en verbetervoorstellen doen. Je ziet dan in de resultaten bepaalde verbanden of situaties die vatbaar zijn voor verbetering. Voor die punten doe je dan verbetervoorstellen die het gebruik en/of de tevredenheid positief beïnvloeden. 

Laten we in de volgende les dieper op de verschillende stappen inzoomen.