LES 1.1: Wat moet je weten voordat je een naam bedenkt of kiest?

Voordat je keuzes kan maken voor een geschikte naam is het van belang om te kijken wat jij als organisatie wilt en natuurlijk ook wat je doelgroep verwacht. Als je in een eerder proces de Golden Circle hebt gebruikt, dan kan je dit model heel goed gebruiken om te bepalen welk merkgevoel je wilt opwekken met je naam.  Het is van belang dat je voor de organisatie eerst de reden van je bestaan duidelijk hebt. Dit kan heel praktisch door de Golden Circle voor je organisatie te bepalen.

  1. Why? (je missie, bestaansrecht voor de organisatie)
  2. How? (je online strategie, online doelen, online positionering (4C’s))
  3. What? (product, dienst, uitvoering van je strategie)

Als je hierbij stil hebt gestaan, dan kan je een Golden Sentence formuleren. Een Golden Sentence helpt je om de essentie te halen uit de 3 onderdelen van de Golden Circle, door één zin te formuleren. Voor onze kokosnoot-website kan dit het volgende zijn:

‘Wij wil mensen stimuleren om gezonder en langer te leven door content aan te bieden die het gebruik van een kokosnoot stimuleert met als doel om kokosnoten aan te schaffen.’

Naast een duidelijk beeld van jezelf, moet je ook goed weten voor wie je bezig gaat. De Golden sentence helpt je op weg om dit te bepalen. Daarin staan namelijk je kernwaarden en die kernwaarden sluiten aan bij een bepaalde doelgroep. In het voorbeeld van de kokosnoot website zien we dat mensen die gezond willen leven of daar mee bezig zijn, binnen de doelgroep vallen. Een goed vertrekpunt om je doelgroep te bepalen is om te onderzoeken waar jijzelf onder valt. Meestal start een organisatie op basis van een ervaring van de bedenkers zelf.  Je zult dus waarschijnlijk de wens hebben om je eigen klant te zijn. Je kan dus jezelf onderzoeken om te zien waar jij gevoelig voor bent. Er zijn heel wat testen die je hierbij helpen, bijvoorbeeld een kleurtest (http://samr.nl/bsrtest) of een mentaliteit-test (https://www.motivaction.nl/mentality/de-mentality-test) De resultaten geven een indicatie hoe jouw doelgroep reageert op je idee en mogelijk je naam en communicatie.